Undervisning

Rønnebæksholm tilbyder en række undervisningsforløb for skoleklasser, specialklasser og daginstitutioner med afsæt i både godsets århundreder lange historie og i de skiftende kunstudstillinger.

Læs et eksempel på et undervisningsforløb med kunst, kreativitet og sprogundervisning her.

GRATIS TILBUD TIL FOLKESKOLEKLASSER - KULTURHISTORIEFORLØB

I 2016 kan vi som noget helt særligt tilbyde en række GRATIS forløb á 4 timer med afsæt i N.F.S. Grundtvig og Rønnebæksholms spændende kulturhistorie i forbindelse med et udviklingsprojekt, der er støttet af HistorieLab, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling og Næstved Kommune. Læs mere, og tilmeld jer her:
Læs mere om undervisningstilbudet her.

FOLDER OM UNDERVISNINGEN PÅ RØNNEBÆKSHOLM

Se Rønnebæksholms folder om undervisningstilbud her, og læs mere om:
• GRATIS undervisningsforløb á 4 timer i hele 2016
• Øvrige undervisningstilbud
• Kommunikation og kompetenceudveksling
• Undervisning og læring på Rønnebæksholm
• Planlægning af besøg

KREATIV UNDERVISNING I UDSTILLINGEN

De skiftende kunstudstillinger på Rønnebæksholm danner baggrund for undervisningsforløb med fokus på fordybelse, refleksion og kreative opgaver. Forløbene vil være relevante for billedkunst og dansk og kan alt efter indhold rumme perspektiver med relevans for fx historie og samfundsfag.

Praktisk om undervisning i kunstudstillingen:
Forløbene er af 1,5 eller 3 timers varighed og formidles til alle klassetrin. I et forløb på 1,5 time vil undervisningen primært være dialogbaseret med nedslag i opgaver knyttet til enkelte værker, temaer eller problemstillinger, og i et 3-timers forløb går vi i dybden med kreative aktiviteter i vores kunstværksted.

Pris:
1,5 time: 400 kr.
3 timer: 600 kr.

TILBUD TIL SPECIALKLASSER

Eventyr på Rønnebæksholm
Forløbet tager udgangspunkt i Rønnebæksholms historie, der formidles med dukker. Forløbet foregår i den smukke Herregårdshave, og fortællingen er suppleret af mindre, kreative opgaver, der aktiverer alle sanser.

Praktisk om tilbud til specialklasser:
Dette forløb er skræddersyet til specialklasser og har en varighed på 3 timer.
Kontakt os på info@roennebaeksholm.dk for nærmere information, pris og tilmelding.

TILBUD TIL DAGINSTITUTIONER

Fortællinger på Rønnebæksholm
Forløbet er en fiktiv og eventyrlig rejse, som børnene selv skaber sammen med Rønnebæksholms kunstformidler. Metoden har karakter af leg og arbejder indgående med børnenes fantasi og kreative evner. Selvom fortællingen i sig selv er fiktiv, præsenterer den emner og historiske anekdoter fra Rønnebæksholms århundreder lange historie.

Praktisk om tilbud til daginstitutioner:
Forløbet for daginstitutioner er primært rettet mod institutionernes ældste børn. Der er plads til 12 børn på et forløb.

Pris:
1,5 time: 400 kr.

TILBUD TIL GYMNASIER, VUC, HF, SPROGCENTRE M.FL:

De skiftende kunstudstillinger på Rønnebæksholm danner baggrund for undervisningsforløb med fokus på fordybelse, refleksion og kreative opgaver. Forløbene vil være relevante for billedkunst og dansk og kan alt efter indhold rumme perspektiver med relevans for fx historie og samfundsfag.
Det vil desuden være oplagt at besøge Rønnebæksholm i forbindelse med et arbejde om Grundtvig.
Du er velkomne til at kontakte os, hvis du har særlige ønsker, fx et tematisk eller et fagspecifikt fokus, i forbindelse med et undervisningsforløb og/eller et besøg på Rønnebæksholm.

Praktisk om undervisningen:
Forløbene er af 1,5 eller 3 timers varighed og formidles til alle klassetrin. I et forløb på 1,5 time vil undervisningen primært være dialogbaseret med nedslag i opgaver knyttet til enkelte værker, og i et 3-timers forløb går vi i dybden med kreative aktiviteter i vores kunstværksted.
Pris:
1,5 time: 400 kr.
3 timer: 600 kr.

HUSKUNSTNERPROJEKT

Er du og din klasse interesserede i at indgå i længerevarende samarbejder, såsom fx et huskunstnerprojekt i det kommende skoleår, hører vi også meget gerne fra dig på info@roennebaeksholm.dk.

GRATIS BESØG PÅ EGEN HÅND

Det er gratis adgang for skoleklasser på Rønnebæksholm både i og udenfor åbningstid, og du er velkommen til at besøge udstillingen med din klasse på egen hånd efter aftale med personalet. Meld jeres ankomst til os på 55724724 eller info@roennebaeksholm.dk.

NYHEDSBREV
Tilmeld dig Rønnebæksholms nyhedsbrev om undervisning ved at sende en mail med navn, skole og evt. fagområde til info@roennebaeksholm.dk


PLANLÆG ET BESØG PÅ RØNNEBÆKSHOLM

Vejen til Rønnebæksholm:
Bus 620R kører forbi Rønnebæksholm.
Tag bus 620R mod Præstø fra Næstved station. I kan enten vælge at stå af bussen ved stoppestedet "Ny Præstøvej 100" og gå ca. 1 km ad cykelstien bag engene, eller I kan bede chaufføren om at sætte jer af ved ”stien til Rønnebæksholm”, som fører direkte hen til godset – bemærk at I her skal krydse den trafikerede landevej.

Der går cykelsti direkte til Rønnebæksholm. Den smukke laugsti går langs engene til godset. Der er ca. 2 km fra Næstved station.

Det er muligt at parkere både i bus og bil ved ladebygningerne foran godset.

FROKOST
Der er mulighed for at spise frokost på egen hånd i Maries rum eller i parken.

For yderligere information kontakt Rønnebæksholm på tlf. 55724724 eller info@roennebaeksholm.dk