Udstillingsprofil

Rønnebæksholm danner ramme om kunstudstillinger, kulturhistorie, koncerter, foredrag og arrangementer. Kernen i de aktiviteter, der foregår på Rønnebæksholm, er de skiftende kunstudstillinger i hovedbygningen, hvor der vises fire udstillinger årligt. Udstillingerne er centreret om moderne kunst og samtidskunst, og vægten er lagt på billedkunst.

Historisk bevidsthed er omdrejningspunkt for kunstudstillingerne på Rønnebæksholm. Her kan samtidskunsten både udfordre, udfordres og trække tråde til historien, for en kunstudstilling på Rønnebæksholm er ikke blot en fremvisning af billedkunst af høj kvalitet. Udstillingerne forholder sig diskuterende til kunshistorien og til kunstnernes egen praksis. På den måde føjer de nye lag og vinkler til kunsthistorien.