Lokaleleje - møder og arrangementer

De smukke, historiske lokaler på Rønnebæksholm kan lejes til møder, kurser og konferencer.

Mødelokale
I hovedbygningen findes et dejligt mødelokale, hvor man kan afholde kurser, møder eller sammenkomster i forbindelse med omvisning i udstillingen.
Der kan arrangeres servering af mad og drikkevarer.
Lokalet kan rumme 25 – 30 personer.

Vognporten og mødelokale på 1. sal

Herskabsstalden
Herskabsstalden er velegnet til møder, konferencer m.v.
I stueetagen findes den smukke, restaurerede vognport og den charmerende gamle stald med garderobe, cafémiljø, m.v. På 1. sal findes et større mødelokale. Både vognport og mødelokale er velegnede til foredrag, koncert m.v. og er fuldt opdateret med lyd og billed.
Der kan arrangeres servering af mad og drikkevarer.
Herskabsstalden kan rumme op til 120 deltagere.

Lokalerne kan lejes til alle formål, dog undtaget fester af privat karakter. Lokalerne udlejes ikke uden opsyn af personale og der udleveres ikke nøgler. Alle mad- og drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm. Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette individuelt.

For yderligere information, priser og leje af lokaler, kontakt:
Arrangementskoordinator Anette Urup, Mob. 21420017, E aluru@naestved.dk