Om undervisning og læring på Rønnebæksholm

OM UNDERVISNING OG LÆRING PÅ RØNNEBÆKSHOLM
Rønnebæksholm er en autentisk ramme om læring og dannelse med et både kulturhistorisk og et æstetisk perspektiv. Undervisningen er inspireret af N.F.S. Grundtvigs gang på stedet, og Grundtvigs ideer om dannelse, livslang læring og medborgerskab samt hans evne til at formidle det abstrakte gennem det konkrete er rammesættende for Rønnebæksholms undervisningsaktiviteter. Øvrige nøgleord for undervisningen er kvalitet, fordybelse og refleksion i overensstemmelse med Rønnebæksholms strategi.

På Rønnebæksholm mødes eleverne i øjenhøjde af en fagligt og pædagogisk kompetent underviser. Gennem et dobbelt afsæt i dels Rønnebæksholms kulturhistoriske ramme, hvor Grundtvig spiller en central rolle, og dels i Rønnebæksholms nuværende funktion som kunsthal involveres eleverne aktivt i et alternativt og autentisk læringsrum. Det kulturhistoriske afsæt skaber tværfaglige perspektiver på de enkelte undervisningsforløb, hvor vi også lægger særlig vægt på kreativitet, æstetiske læreprocesser og dialogbaseret undervisning. Det er grundlæggende for Rønnebæksholms aktiviteter at forholde sig til stedets kulturarv ved at udforske samtiden og gentænke historien, ligesom et undervisningsforløb lægger vægt på skoleelevers refleksioner over egen læring og dannelse.

Undervisning og læring tager afsæt i Rønnebæksholms samlede strategi - her gengivet i uddrag:

MISSION
Rønnebæksholm er en kunsthal, der bidrager til kulturel værdiskabelse for borgeren og samfundet, hvor vi gennem kunstudstillinger, kulturel vidensdannelse og aktiviteter skaber rammer for det gode liv, og hvor en historisk bevidsthed er omdrejningspunkt for udvikling.
- Samt i følgende overskrifter, der ligeledes er retningsgivende for Rønnebæksholms arbejde med undervisning og læring:

FORANKRING OG IDENTITET
Historien om Rønnebæksholm er forankret i lokale myter såvel som i den officielle danmarkshistorie.(…)En historisk bevidsthed er vigtig. Vi fortæller historier om hinanden, om vores fælles verden og udgangspunkt, og disse historier giver retning i vores liv og i vores fællesskab.

HISTORIE OG SAMTID
Det er grundlæggende for Rønnebæksholms aktiviteter at forholde sig til stedets kulturarv ved at udforske samtiden og gentænke historien.

DANNELSE OG KREATIVITET
Rønnebæksholm har en unik historie for kreativitet og dannelse foranlediget af Grundtvigs gang på stedet (…). Grundtvigs ideer om livslang læring som en ret for alle samt hans evne til at formidle det abstrakte gennem det konkrete er forbilledlig for Rønnebæksholms aktiviteter.

På denne baggrund tilbyder Rønnebæksholm en række forskellige undervisningsforløb for folkeskoleklasser samt særlige tilbud til specialklasser og daginstitutioner.