musisk naturbase web billede.jpg

Musisk Naturbase

På Musisk Naturbase på Rønnebæksholm kan man skabe sin egen melodi eller efterligne nogle af naturens mange lyde. Lydskulpturerne er skabt af kunstnerne Till Junkel og Sine Lewis, og de er lavet til at blive brugt.

Musik og natur spiller store roller i historien om Rønnebæksholm. N.F.S. Grundtvig har skrevet digte og salmer til sin store kærlighed Marie Toft på Rønnebæksholm, og Marie elskede selv at færdes i skovene omkring godset, hvor hun bestemte hvilke træer, der skulle fældes og hvilke, der skulle blive.

Den allerførste gang Marie viste Grundtvig sin kærlighed var endda i skovene her. Det fortæller Grundtvig i sit digt ”De frelste Bøge – Til min egen Fru Marie paa hendes Aarsdag, 1852”, det begynder sådan:

Hvor jeg hist i Skytte-Skoven
Om din Kjærlighed fik Nys,
Hvor vi under Himmel aaben,
Tog og gav det første Kys,
Haand i Haand vi gik forleden,
Som i Paradis her neden
Vandres kan med Gud endnu.

”Musisk Naturbase lader børnene bruge kunsten aktivt. Her kan man røre ved tingene og slå på skulpturerne, så man skaber sin egen melodi. Det er et sted, hvor børnene virkelig kan udfolde deres kreativitet, og så er det i de smukkeste omgivelser,” siger børnekulturkonsulent Lis Olsen, der er drivkraften bag Musisk Naturbase.

Musisk Naturbase er altid åben og kan frit benyttes. Basen er skabt i samarbejde mellem naturvejledere, Børnekulturhuset, Musik- og Kulturskolen og Rønnebæksholm i Næstved Kommune, og er støttet af Nordea-fonden.

Nordea-fonden logo lille.png

Musisk Naturbase logo.jpg