Kunst, kreativitet og sprogundervisning

Kunst, kreativitet og sprogundervisning

I maj og juni 2016 havde Rønnebæksholm et mindre samarbejdsprojekt med Næstved Sprog- og Integrationscenter. Her fik en gruppe unge asylansøgere i alderen 18-21 sprogundervisning på Rønnebæksholm med afsæt i både kunst, kreative processer, Rønnebæksholms kulturhistorie (historien om Grundtvig og Marie Toft) og den omkringliggende natur.

I projektperioden arbejdede de unge sprogligt og kreativt med udstillingerne FOTOGRAFIER – dansk nutidsfotografi og Værker fra Skovgaard Museets samling, og den bosniskfødte kunstner Amel Ibrahimovic stod for en række tegneworkshops med afsæt i sin egen praksis og et fokus på tegning som middel til kommunikation. Ibrahimovic har i sin egen kunst arbejdet med temaer som hjem, kulturmøde, migration og flygtninge og tager i flere værker afsæt i sin egen baggrund som bosnisk flygtning i 1990’erne.

Projektets fokus var at styrke de unges sprogindlæring samt at give dem et kendskab til og en forankring i det danske samfund og i lokalområdet. Samlet set rammesatte projektet et nuanceret og helhedsorienteret møde med dansk sprog og kultur – et møde, der byggede på de unges interaktion med kunst og kulturhistorie gennem koblingen af sprog, kunst, natur- og sanseoplevelser i parken og Herregårdshaven samt kunstneriske og kreative processer.

Undervejs blev der skabt et trygt, legende og humorfyldt læringsrum, der aktivt involverede de unges personlige erfaringer, interesser og fortællinger. Vi smagte på bøgeblade, kom omkring emner som madkultur, skilte, træsorter, planter, natursyn og familie, fik et fælles indblik i kunst, litteratur og musik fra deltagernes hjemlande, etablerede en frivillig lektieordning på deltagernes eget initiativ og meget mere. Projektet vægtede en stor didaktisk og indholdsmæssig variation samt en høj involveringsgrad, der inspirerede alle til en aktiv, personlig og reflekteret deltagelse i kreative og medskabende processer såsom tegning, fotografi, værkpræsentationer mv.

De unge asylansøgere boede i teltlejren i Næstved, der fungerede som midlertidigt opholdssted for asylansøgere. Lejren blev lukket i efteråret 2016, og derfor ophørte også det samarbejde med asylafdelingen på Næstved Sprog- og Integrationscenter, der blev etableret efter pilotprojektet

På baggrund af projektets erfaringer kan Rønnebæksholm tilbyde et undervisningstilbud, der er målrettet og tilpasset sprogkursister, og vi har også lavet en sprogligt lettilgængelig folder.

Tak til Statens Museum for Kunst, Center fra Kunst og Interkultur (CKI) samt DPU for sparring undervejs, til Næstved Kommune, der støttede pilotprojekt samt Næstved Sprog-og Integrationscenter for et fint samarbejde – og ikke mindst til alle de unge!

Projektet var finansieret af Næstved Kommunes Aktivitetsmidler.