Et møde med Grundtvig, historien, ordet og kunsten


GRATIS TILBUD TIL SKOLEKLASSER:

Velkommen til en skabende og lærerig dag på Rønnebæksholm hvor fagligheden er i top.
Undervisningsforløbene er primært målrettet Historie, Dansk, Kristendomskundskab eller Samfundsfag. Undervisningen på Rønnebæksholm knytter sig til relevante læringsmål og varer 4 timer, der evt. kan deles i to besøg.

Der følger materiale med, som I kan arbejde med både før og efter besøget.

VI TILBYDER 4 FORSKELLIGE GRATIS FORLØB Á 4 TIMER ELLER 2X2 TIMER:

 • GRUNDTVIG OG NATUR, naturen i Grundtvigs salmer og digtning
 • RELIGION PÅ GRUNDTVIGS TID OG NU
 • GRUNDTVIG OG NATIONALISME, forståelse af national identitet før og nu
 • GRUNDTVIG, DEMOKRATI OG RETTIGHEDER - Grundloven og demokrati i Danmark

GRUNDTVIG OG NATUR, naturen i Grundtvigs salmer og digtning - 3. – 6. klasse:

Varighed: 4 klokketimer eller 2 klokketimer x 2 dage

Forløbsbeskrivelse:
Grundtvig og natur er et stedsspecifikt, kulturhistorisk læringsforløb med kreative processer som indlæringsmetode. Gennem miniforedrag, dialog og øvelser arbejder vi med Rønnebæksholms rolle i Grundtvigs liv og naturens betydning for og i hans digtning.
I forløbet reflekterer eleverne over deres egen og den historiske samtids oplevelse af naturen som både symbolsk tema og som inspirerende rum. Eleverne eksperimenterer med sproglige virkemidler og går i dybden med Grundtvigs høstsang Nu falmer skoven trindt om land.

Fælles Mål:

Forløbet er tilrettelagt, så det peger ind i Fælles Mål for historie og dansk på mellemtrinnet, hvor det understøtter at:

 • Eleven kan opnå viden om væsentlige træk ved Grundtvigs samtid, samt at eleven aktivt kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
 • Eleven kan reflektere over sammenhænge mellem fortidsforståelser og nutidsfortolkninger samt relatere til sin egen livsverden.
 • Eleven kan undersøge tekstile virkemidler samt reflektere over det læste i forhold til tekstens samtid.

Forløbet kan med fordel supplere et tværfaglig forløb mellem fagene historie, dansk og billedkunst.

RELIGION PÅ GRUNDTVIGS TID OG NU - 3. – 6. klasse:

Varighed: 4 klokketimer eller 2 klokketimer x 2 dage

Forløbsbeskrivelse:
Grundtvig og tro er et stedsspecifikt, kulturhistorisk læringsforløb med kreative processer som indlæringsmetode. I forløbet bevæger vi os rundt til centrale steder på godset og udfolder gennem forskellige øvelser, dialog og miniforedrag fortællingen om Rønnebæksholm, Grundtvigs tilknytning til stedet og hans tro. Historien gøres relevant ved at sammenligne fortiden med elevernes egen nutid. Undervejs inddrages sanserne, kroppen og fantasien, og emnet tager i løbet af dagen konkret form gennem digte og billedskabende opgaver.

Fælles Mål:
Forløbet er tilrettelagt, så det peger ind i Fælles Mål for kristendomskundskab og historie på mellemtrinnet, hvor det understøtter at:

 • Eleven gennem forskellige typer undersøgelser kan opnå viden om en afgørende periode i kristendommens danmarkshistorie samt reflektere over ritualer, musik og salmer.
 • Eleven kan reflektere over sammenhænge mellem fortidsforståelser og nutidsfortolkninger samt aktivt bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Forløbet kan med fordel supplere et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie, kristendomskundskab, dansk og billedkunst.

GRUNDTVIG OG NATIONALISME, forståelse af national identitet før og nu - 7. - 10. klasse

Varighed: 4 klokketimer eller 2 klokketimer x 2 dage

Forløbsbeskrivelse:
Grundtvig og nationalisme er et stedsspecifikt, kulturhistorisk læringsforløb, som med en inddragende formidling aktiverer eleverne i arbejdet med emnet. Gennem miniforedrag, dialog og æstetisk eksperimenterende processer, undersøger vi begrebet nationalisme. Emnet belyses gennem Grundtvigs egen og hans samtids idé om national identitet, hvor tidens guldaldermalerier og Grundtvigs nationalromantiske tekster spiller en central rolle. Gennem hele forløbet drager vi paralleller til nutiden og lader eleverne reflektere over deres egen forståelse at nationalitet.

Fælles Mål:

 • Forløbet er tilrettelagt, så det peger ind i Fælles Mål for historie og samfundsfag i udskolingen, hvor det understøtter at:
 • Eleven kan reflektere over sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger samt historiske forandringers påvirkning af samfundet.
 • Eleven kan undersøge og fortolke et digt fra romantikken samt sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger.

Forløbet kan med fordel supplere et tværfagligt forløb mellem fagene historie, samfundsfag og dansk.

GRUNDTVIG, DEMOKRATI OG RETTIGHEDER - Grundloven og demokrati i Danmark - 7. - 10. klasse

Varighed: 4 klokketimer eller 2 klokketimer x 2 dage

Forløbsbeskrivelse:
Grundtvig, demokrati og rettigheder er et stedsspecifikt, kulturhistorisk læringsforløb, som med en inddragende formidling aktiverer eleverne i arbejdet med emnet. Gennem miniforedrag, diskussion og æstetisk eksperimenterende processer undersøger vi begreberne demokrati og rettigheder. Grundtvigs tanker om individ og fællesskab danner udgangspunkt for en undersøgelse af en samfundsmæssigt betydningsfuld tid. Danmarks første grundlov og folkets rettigheder til læring, ytringsfrihed, stemmeret og forsamlingsfrihed gøres konkret og nærværende gennem Grundtvigs holdninger samt elevernes refleksioner over vores samtid og livsvilkår i lyset af historien.

Fælles Mål:
Forløbet er tilrettelagt, så det peger ind i Fælles Mål for historie og samfundsfag i udskolingen, hvor det understøtter at:

 • Eleven kan reflektere over sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger samt historiske forandringers påvirkning af samfundet.
 • Eleven kan supplere sin viden om kanonpunktet Grundloven.
 • Eleven kan nuancere sin viden om det danske demokrati samt diskutere begrebet rettigheder i en demokratisk sammenhæng.

BOOK NU

mawiv@naestved.dk/ tlf 23 96 32 43
Vi kan hjælpe med støtte til transportudgifter.

Undervisningen er støttet af
Historielab og Næstved Kommune.